صفحه اصلي 
دوشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٣
پیوندهای مفید
پایگاه داده های بین المللی
انجمن های علمی ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
 • كارگاهي با عنوان " اخلاق در انتشار آثار پژوهشي" ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي
  كارگاهي با عنوان " اخلاق در انتشار آثار پژوهشي" ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي برگزار میشود.

 • برنامه امتحاني نيمسال دوم 1403-1402
  برنامه امتحاني نيمسال دوم 1403-1402

 • كارگاه سامانه پژوهان
  كارگاه سامانه پژوهان سالجاري، در تاريخ 9 و 11 ارديبهشت ماه برگزار میشود.

 • كارگاه آموزشي با عنوان (تدوين خلاصه سياستي )
  كارگاه آموزشي با عنوان (تدوين خلاصه سياستي ) جهت بهره مندي دانشجويان دكتري كه توسط گروه مديريت توانبخشي برگزار خواهد شد

 • رويداد فناوري هاي نوين سلامت
  كميته تحقيقات و فناوري دانشجويی و مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكی اردبيل در نظردارد رويداد فناوري هاي نوين سلامت (OPP TOP ARUMS(در سطح كشوري در تاريخ 9 اسفند سال جاري برگزار نمايد

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی