الف: توانمندي هاي پایه مورد انتظار:    ( General Competencies)

 

توانمنديهاي  عمومي مورد انتظار براي دانش­آموختگان اين مقطع عبارتند از:

 

·         توانایی آموزش به بیمار و برقراری ارتباط و تعامل بین بخشی و بین فردی  مناسب

·        توانایی سالم سازی فیزیکی و روانی محیط کار

·         استفاده مناسب از تجهیزات عمومی و رعایت نکات ایمنی

خود ارتقایی مداوم  و حرفه ای گری و توانایی انجام کار تیمی

تفكر نقادانه  و مهارت­هاي حل مسأله و استدلال بالینی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: