همزمان با چهارمین کنگره بینالمللی سلامت در اربعین

تاریخ شروع
1403/04/13
تاریخ پایان
1403/04/15
مکان
ر مرکز بینالمللی همایشهای رازی
بیشتر
 همزمان با چهارمین کنگره بینالمللی سلامت در اربعین

اولین کنگره ملی پژوهش پاك

تاریخ شروع
1403/04/06
تاریخ پایان
1403/09/07
مکان
دانشـگاه شـهیدچمران اهواز
بیشتر
 اولین کنگره ملی پژوهش پاك

سومين سمينار دانشجويي ارتوز و پروتز

تاریخ شروع
1402/12/15
تاریخ پایان
1402/12/16
مکان
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
بیشتر
سومين سمينار دانشجويي ارتوز و پروتز

فناوری های نوین سلامت

تاریخ شروع
1402/12/09
تاریخ پایان
1402/11/23
مکان
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بیشتر
فناوری های نوین سلامت

تاریخ شروع
0 /00/00
تاریخ پایان
0 /00/00
بیشتر
عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: