کارگاه های مورد نیاز

کد کارگاه

عنوان کارگاه

ساعت

ترم ارائه

01

کمکهای اولیه

10 ساعت

ترم سوم

02

مدیریت و کارآفرینی

10 ساعت

ترم چهارم

03

فارماکولوژی

10 ساعت

ترم پنجم

04

تکنیک های گچ گیری

10 ساعت

ترم پنجم

05

پیشگیری پزشکی

6 ساعت

ترم ششم

06

کفش طبی

20 ساعت

ترم ششم

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: