دورنما (چشم­انداز):

انتظار می رود با ارائه آموزش روزآمد  استاندارد های از طریق  توانمندی لازم برای استفاده از روش های طراحی و ساخت ارتوزها و پروتزها  ،تولید محصولات باکیفیت و افزایش میزان دسترسی افراد نیازمند به خدمات در کل کشوربا فن آوری های بروز و اجرای جدیدترین و موثرترین روشهای علمی در زمینه طراحی و ساخت بتوان خدمات عالی را چه در سطح کشور و چه در سطح منطقه ارائه داد.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: