مقدمه

از دیرباز، بشر در صدد توانبخشی و درمان بيماريها، ممانعت از پیشرفت آنها و کاهش عوارض بیماریها با استفاده از ارتوزها وپروتزها و وسایل کمکی بوده است. امروزه کارشناسان این رشته با دنیای پیچیده جدیدی مواجه هستند. دنیایی که در آن به دلیل رشد روزافزون اینترنت آگاهی مردم روز به روز بیشتر می شود. در نتیجه انتظارات افراد نیز بالاتر رفته است. مراقبت های پزشکی ازدرمانگاه به جامعه منتقل شده است. عرضه درمان در محل زندگی مردم مسئولیت های جدیدی مانند مشاوره را به آنها تحمیل می کند. برای مقرون به صرفه بودن لازم است روشهای درمانی با علم روز هماهنگ شوند، بنابراین تغییر برنامه درسی جهت منطبق کردن مهارت دانش آموخته های هر مقطع تحصیلی با علم روز ضروری است.

          رشد جمعيت، صنعت و توسعه زندگي ماشيني، نرخ بالای تصادفات، جنگ و ... منجر به افزايش صدمات و آسیب های گوناگون در جهان شده است و آمار ناتواني یا کم توانی و آسیب های مختلف جسمي-حركتي را افزايش داده است. ارائه خدمات ارتوز و پروتزی به عنوان یک راه کار برای به استقلال رساندن و جبران آسیب های بجا مانده مطرح است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: