شرایط و نحوه پذیرش در دوره:

پذیرش دانشجو  از طریق آزمون سراسری و بصورت متمرکز انجام می شود.

این رشته زیر نظر وزارت بهداشت می باشد و دانش آموزانی که کنکور تجربی را بدهند می توانند در این رشته به تحصیل بپردازند. 

دانشگاه هایی که رشته ارتز و پروتز (یا همان اعضای مصنوعی) را در لیست رشته های تحصیلی خود دارند به شرح ذیل مباشد:

  • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، اصفهان، شیراز، همدان، و دانشگاه هلال احمر تهران
عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: