رسالت (ماموریت):

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص بهره مندی از دستاوردهای جدید علمی- تحقیقاتی در زمینه ارتوز و پروتز و استفاده از آن در امر توانبخشی معلولین می باشد. دانش آموختگان رشته ارتوز و پروتز با کسب مهارت لازم ، سبب افزایش دانش عمومی، محور قرارگرفتن نیازمندان ، بالابردن رفاه اجتماعی و کاهش تاثیر معلولیت ها و بیماری ها در افراد وجامعه شوند.

در این راستا همکاری مداوم و مستمر در راه خدمات رسانی با سایر رشته های پزشکی و مهندسی نیز بایستی در نظر گرفته شود.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: