جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي 

رزومه هیات علمی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: محمد علی مردانی

رتبه علمی: استاديار

اولين فارغ التحصيل دكتراي تخصصي ارتز و پروتز در ايران

گروه: ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

آدرس و تلفن محل کار: تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، کد پستی: 1985713834

پست الکترونیک natelnoory@yahoo.com

 

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1377

 

 

1383

 

 

 

1391

 

كارشناسي

 

 

كارشناسي ارشد

 

 

 

دكتراي تخصصي

 

 

علوم پزشكي ايران

 

 

علوم پزشكي ايران

 

 

 

علوم بهزيستي و توانبخشي

مشترك با علوم پزشكي ايران

 

 

تهران-ايران

 

 

تهران-ايران

 

 

 

تهران-ايران

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)

 

 

 

 

زمینه های تخصصی

 

·         پروتزهای فکی صورتی

·         پروتزهای سیلیکونی

·         پروتزهای اندام  فوقانی و تحتانی

 

سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

1384 الي 1389، مدرس گروه ارتز و پروتز؛ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛ تدريس در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد،

 

1391 تاكنون استاديار، گروه ارتز و پروتز؛ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛ تدريس در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي

 

 تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی

 

 

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

 

 

 

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

 

 

 

 

منتخب انتشارات

1-ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

2011 The effect of new method of suspension on quality of life, satisfaction, and suspension in patients with finger prostheses.

Arazpour M, Mardani MA, Bahramizadeh M, Layeghi F, Zarezadeh F, Curran S.Prosthet Orthot Int. 2014 Feb 18. [Epub ahead of print]

 

Design and fabrication of a finger prosthesis based on a new method of suspension.

Arazpour M, Mardani MA, Ahmadi Bani M, Zarezadeh F, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2013 Aug;37(4):332-5. doi: 10.1177/0309364612465428. Epub 2012 Nov 28.

 

Prosthetic rehabilitation of a patient with partial ear amputation using a self suspension technique.

Mardani MA, Arazpour M, Bani MA, Hutchins SW, Zarezadeh F, Sojodi M, Bahramizadeh M.Prosthet Orthot Int. 2011 Dec;35(4):473-7. doi: 10.1177/0309364611422269. Epub 2011 Oct 7.

 

A custom-made neoprene thumb carpometacarpal orthosis with thermoplastic stabilization: an orthosis that promotes function and improvement in patients with the first carpometacarpal joint osteoarthritis.

Bani MA, Arazpour M, Hutchins SW, Layeghi F, Bahramizadeh M, Mardani MA.Prosthet Orthot Int. 2014 Feb;38(1):79-82. doi: 10.1177/0309364613488621. Epub 2013 May 17.

 

A novel technique for fabricating an ear prosthesis in a patient with congenital ear deformity.

Mardani MA, Aminian G, Tabatabaian F, Arazpour M, Hutchins SW, Head JS.

Prosthet Orthot Int. 2013 Aug;37(4):340-3. doi: 10.1177/0309364612467344. Epub 2012 Dec 4.

 

The influence of a rocker sole adaptation on gait parameters in spinal cord injury patients ambulating with the advanced reciprocating gait orthosis - a pilot study.

Arazpour M, Hutchins SW, Ahmadi Bani M, Curran S, Bahramizadeh M, Saberi H, Mardani MA.Disabil Rehabil Assist Technol. 2013 Sep 23. [Epub ahead of print]

 

Prosthetics reconstruction for a child with congenital bilateral ear deformity (A case report).

Mardani MA, Aminian G, Arazpour M, Tabatabaian F, Zarezadeh F.  (SUBMITED)

 

§          مقايسه اثر بريس عملكردي با تحمل وزن و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا در درمان بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل

عراضپور مختار , مجدالاسلامي بصير , بهرامي زاده محمود , مرداني محمدعلي , كيهاني محمدرضا

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  زمستان 1389; 12(4 (پي در پي 36)):24-29

§           مقايسه تاثير ارتز اصلاح شده با ارتز عملکردي بر بهبود درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس

بهرامي زاده محمود , عراضپور مختار , مرداني محمدعلي , كيهاني محمدرضا

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران  بهار 1388; 7(1 (مسلسل 25)):21-26

§          بررسي تاثير بريس لومبوساكرال اصلاح شده بر كاهش علايم در بيماران مبتلا به اسپونديلولايزيس

زارع زاده فاطمه , مرداني محمدعلي , عراضپور مختار، بهرامي زاده محمود

كومش  تابستان 1388; 10(4 (پياپي، 32)):275-280

§          طراحي و ساخت ارتز جديد جلوگيري کننده اکواينوس در فيکساتورهاي اليزاروف U شکل

عراضپور مختار , مرداني محمدعلي , بهرامي زاده محمود , موسوي سيدمحمدابراهيم

طب جانباز  زمستان 1387; 1(2):0-0.

§         طراحي و ساخت اسپلينت جديد عنکبوتي دست و مقايسه تاثير آن بر بهبودي عملکرد دست با اسپلينت فلزي معمول

عراضپور مختار , ابراهيمي اسماعيل , بهرامي زاده محمود , كريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا , مرداني محمدعلي , موسوي سيدمحمدابراهيم

توانبخشي  بهار 1388; 10(1 (مسلسل 37):37-41

§         طراحي و ساخت اسپلينت جديد عنکبوتي دست و کاربرد آن در بهبود عملکرد دست

عراضپور مختار , ابراهيمي تكامجاني اسماعيل , بهرامي زاده محمود , كريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا , مرداني محمدعلي

طب جانباز  بهار 1388; 1(3):0-0.

§          تاثیر ارتز دینامیکی نئوپرنی بر عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دی پلژیک

 , مختار عراضپور؛  محمود بهرامي زاده؛ محمد علي مرداني  ، منیره احمدی بنی ، مسعود غریب

§         مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين  بهار 1391

§           مقايسه بريس عملكردي با و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا در بيماران مبتلا به پارگي تاندون آشيل

عراضپور مختار , بهرامي زاده محمود , مرداني محمدعلي , كيهاني محمدرضا

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين  زمستان 1388; 13(4 (پياپي 53)):69-75.

اثر ارتوز ديناميکی نئوپرنی بر بهبود توانايی راه رفتن کودکان مبتلا به فلج مغزی

 , مختار عراضپور؛  محمود بهرامي زاده؛ محمد علي مرداني  ، منیره احمدی بنی ، مسعود غریب ، نفیسه رستمی

§         مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان   زمستان 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

2-کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

مکان

1389- بیماریهای ستون فقرات و ارتزهای ان - انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي- تهران- ايران.

 

 

 

 

 

 

 

منتخب ارائه مقالات علمی در کنفرانس های داخلی

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

- دكترسيد مهدي طاهري ، محمد علي مرداني ، فاطمه زارع زاده : مقايسه بين دو نوع ارتز لومبو ساكرال و لومبو ساكرال با بسكت راني بر دردهاي مهره هاي پاييني كمر ، كنگره هشتم ارتز و پروتز؛ تهران؛ 1387

 

- محمد علي مرداني ، فاطمه زارع زاده : روشي جهت تعليق پروتز سيليكوني انگشت در استمپ هاي خيلي كوتاه، كنگره هشتم ارتز و پروتز؛ تهران؛ 1387

 

 

- Designing and fabrication of silicone auricular prostheses with supportive retention. Miss M . Soujoudi  ,Dr. M. Mirfazaelian , Mr.M.  Bahramizadeh , Mr.M.A.Mardani , Mr.R Vahab kashani. International congress of maxillofacial rehabilitation , Thailand, 2008

 

- fabrication partial hand prosthesis for reproduction of  lost digits through special method : mahboobe mehdikhani - Mr.M.A.Mardani   - International congress of  rehabilitation . turkey - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: