800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

800x600

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رزومه هیات علمی

English

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا امینیان

رتبه علمی:  استادیار

گروه: .ارتوز و پروتز

آدرس و تلفن محل کار: تهران – اوین- بلوار دانشجو- خیابان کودکیار – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

22180010 - 22180049

پست الکترونیک : gholamrezaaminian@yahoo.com  

  gh.aminian@uswr.ac.ir

 

پروفایل در  Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=42JVo78AAAAJ

پروفایل در 

547841529000:  Scopus

تاریخ بروزرسانی: 1394/09/04

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

89-1384

 

 

83-1381

 

 

 

68-1363

دکتری

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

کارشناسی

دانشگاه نيوكاسل

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

استرالیا

 

 

ایران

 

 

ایران

آموزش ارتز و پروتز (اعضاء مصنوعي و وسائل كمكي)

 

اعضاء مصنوعي و وسائل كمكي

اعضاء مصنوعي و وسائل كمكي

 

 

زمینه های تخصصی

 

-   تهیه و طراحی کوریکولوم و مسائل آموزشی ارتز و پروتز

-   ارتوزها و پروتزهای اندام تحتانی با تکیه بر:

دفورمیتی های پا و مچ پا و ارتز های مربوطه و توزیع فشار کف پایی

استئوارتریت زانو، ضایعات لیگامنی زانو و ارتز های آنها

قطع عضو زیر زانو، مفصل مچ پا، پا و پروتز های آنها


سوابق کاری / آموزشی (آکادمیک، سمپوزیوم، کارگاه)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

 

-          عضو هئيت علمي (سرباز)، دانشگاه علوم پزشكي ايران،  گروه ارتوپدي فني (ارتز – پروتز)،  1368-1372

-          مدرس (حق التدريس) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه ارتوپدي فني (ارتز – پروتز)،  1373- 1378

-          ارتزيست، پروتزيست مركز شهيد مخبر سازمان بهزيستي، 1375- 1376

-          كارشناس توانبخشي (كارشناس پيماني) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه ارتوپدي فني (ارتز – پروتز)، 1378-1391

 -          عضو هیئت علمی (استادیار) دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه ارتوپدي فني (ارتز – پروتز)، 1392 تا کنون


-          هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری بصورت استاد راهنما و مشاور از سال 1388 تا کنون

 

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی

از سال

تا سال

مسئولیت

 

1373

-          دبیر علمی و اجرایی دومین کنگره ارتز و پروتز ایران - 1374

-          دبیر علمی نهمین کنگره ارتز و پروتز ایران - 1389

-          عضو كميته علمي دهمين كنگره ارتز و پرو تز و مسئول برگزاري پانل ارتوپدي فني در آن سوي مرزها 1391

-          دبیر علمی یازدهمین  کنگره ارتز و پروتز ایران - 1393

-          عضو مدعو هیات ممتحنه و ارزشیابی و برنامه ریزی وزارت بهداشت از سال 1387

-          داور نشریات داخلی کومش، طب جانباز، نشریه توانبخشی و خارجی, Spinal cord,  ,POI

Biomechanical Engineering (On -Line)


 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

-          عضو انجمن علمي ارتزو پروتز ايران عضو  از سال 1387 تا کنون

-          انجمن بين المللي ارتز و پروتز (ISPO)  از سال 1389تا 1391

-          عضو سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران (ا-پ-2) از سال 1391 تا کنون

 

 

انتشارات

1-ژورنال (مقالات منتخب)

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

 

-           Aminian Gholamreza & O’Toole John Mitch. Undergraduate prosthetics and Orthotics program objectives: A baseline for international comparison and curricular development, Prosthetics & Othotics International. 2011: 35(4) 445-450

-          Arazpour M, Chitsazan A, Hutchins SW, Mousavi ME, Takamjani EE, Ghomshe FT, Aminian G, Rahgozar M, Bani MA, Evaluation of a novel powered gait orthosis for walking by a spinal cord injury patient, Prosthetics & Othotics International. 36(2):239-46

-          Aminian Gholamreza, Safaeepour Zahra, Farhoodi  Mahboobeh, Farjad Pezeshk  Abbas, Saeedi  Hassan,  Majddoleslam  Basir. The effect of prefabricated and proprioceptive foot orthoses on plantar pressure distribution in patients with flexible flat foot during walking. Prosthet Orthot Int. 2013: 37(3), 227-32

-          Bahramizadeh M, Mousavi ME, Rassafiani M, Aminian G, Ebrahimi I, Karimlou M, O’Toole G.The effect of floor reaction ankle foot orthosis on postural control in children with spastic cerebral palsy. Prosthet Orthot Int. 2012: 36(1):71-6.

-          Arazpour M, Tajik H, Aminian G, Ahmadi Bani M, Tabatabai F & Hutchins S. Comparison of the effects of solid versus hinged ankle foot orthoses on select temporal gait parameters in patients with incomplete spinal cord injury during treadmill walking. Prosthetics & Orthotics International. 2012: 37 (1), 70-75

-          M,  Arazpour, A, Chitsazan2, S W Hutchins, F, Tabatabai Ghomshe1, M E Mousavi1,

E, Ebrahimi Takamjani, G, Aminian, M, Rahgozar & M Ahmadi Ban, Design and simulation of a new powered  gait orthosis for paraplegic patients, Prosthet & Othot Int. 2012: 36(1)  125 –130

-          Mardani MA, Aminian G, Tabatabaian F, Arazpour M, Hutchins SW, Head JS, A novel technique for fabricating an ear prosthesis in a patient with congenital ear deformity, Prosthet Orthot Int. 2013:37(4):340-3

-          Aminian Gholamreza, O’Toole John Mitch & HassaniMehraban Afsoon. Undergraduate prosthetics and Orthoticsteaching methods: A baseline for international comparison, Prosthetics & Othotics International. 2015: 39(4): 278-285

-          Safari Mohammad Reza, Tafti Nahid & Amianain Gholamreza. Socket Interface Pressure and Amputee Reported Outcomes for Comfortable and Uncomfortable Conditions of Patellar Tendon Bearing Socket: A Pilot Study, Assistive Technology: The Official Journal of RESNA. 2015: 27(1), 24-31

-          M, Hadadi, I Ebrahimi,  M E, Mousavi, G, Aminian,  A & Esteki & M, Rahgozar, The effect of combined mechanism  ankle support on postural control of patients with chronic ankle instability. Prosth & Othot Int. 2015: Impress

-          F, Farmani1, M A Mohseni Bandpei, M, Bahramizadeh, G Aminian, M R Nikoo & M Sadeghi-goghari. The effect of different shoes on functional mobility and energy expenditure in post-stroke hemiplegic patients using ankle–foot orthosis. Prosth & Othot Int. 2015: Impress

-          M Bahramizadeh , M Rassafiani, G Aminian,  V Rashedi, F Farmani & S Mirbagheri. Effect of Dynamic Elastomeric Fabric Orthoses on Postural Control in Children W ith C erebral Palsy. Pediatric Physical Therapy. 2015: 349- 54 

-          غلامرضا امینیان، دکتر یحیی سخنگویی، دکتر محمد تقی نوربخش، دکتر بصیر مجدالاسلامی و دکتر مهدی رهگذر، تاثیر زانوبند نئوپرنی زانو بر حس وضعیت زانو در بعد از جراحی بازسازی لیگامن کروشئید قدامی زانو، مجله انجمن فیزیوتراپی ایران، 1387 سال 43، شماره 2.

-          فرشاد صفدری،دکتر غلامرضا امینیان (نویسنده مسئول)، محمود بهرامی زاده، دکتر سید ابراهیم موسوی، دکتر سید مرتضی کاظمی، ناصر ولایی و فرهود سعید ارشادی، تاثیر بریس زانو بر تغییر فشاز کف پایی در استئوآرتریت زانو، مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، پاييز 1389دوره 8(4): 179-186

-          وحيده مرادي- دكتر مجتبي كامياب- مينا آروين و دكتر غلامرضا امينيان، بررسي تاثير روش هاي ساخت AFO با استفاده از توزيع فشار در افراد بزرگسال سالم، نشريه علمي پژوهشي طب جانباز، دوره 3، شماره 12 (6) 1390

-          دكتر غلامرضا امينيان (نويسنده مسئول)، زهرا صفايي پور و محبوبه فرهودي، بررسي تاثير ارتز داراي حمايت قوس طولي بر توزيع فشار كف پا در افراد مبتلا به صافي كف پاي قابل انعطاف، نشريه علمي و پ‍‍ژوهشي طب جانباز  سال 1391

-          ، دكتر افسون حسني مهربان- بهاره مغفوري- دكتر غلامرضا امينيان- قربان تقي زاده حاجيلو و دكتر حسن جعفري، بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي شده ابزار غربالگري زمين خوردن و حوادث در منزل در سالمندان ايراني، مجله توانبخشي نوين،

 

ارائه مقالات علمی در کنفرانس های داخلی

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

-          سخنرانی در هشتمین کنگره ارتز و پروتز ایران، "مقایسه بین المللی کوریکولوم های ارتز و پروتز و مسائل آموزشی" – 1387

-          سخنراني در "دوره بين المللي آموزش توانبخشي در قطع عضو اندام تحتاني" برگزار كننده انجمن بين المللي ارتز و پروتز(ISPO) و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي، "آموزش به افراد قطع عضو اندام تحتانی" 1390

-          سخنرانی در هفدهمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترو دیالیز ایران، "توانبخشی قطع عضو های اندام تحتانی"، سال 1392

-          سخنرانی در دومین کنگره توانبخشی حرفه ای ایران، "مشکل اشتغال بعد از قطع عضو اندام تحتانی، مروری بر متون" سال 1392

-          کمک سخنران در یازدهمین کنگره ارتوز و پروتز ایران، بررسی ارتباط فیت مناسب و نامناسب سوکت پی تی بی با فشار واطه ای سوکت، راحتی، رضایتمندی و عملکرد افراد قطع عضو زیر زانو: مطالعه مقدماتی، سال 1393

-          کمک سخنران در یازدهمین کنگره ارتوز و پروتز ایران،تاثیر تغییر زاویه مچ پا در ارتوز  ساق بلند، بر توزیع فشار کف پا در بیماران دیابتی، سال1393


 

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: