ردیف

                           نام درس

تعداد واحد کارآموزی

                   ساعت

نظری

عملی

جمع

57

کارآموزی در عرصه ارتوز و پروتز            (پیش کارورزی)

1

-

51

51

58

کارآموزی در عرصه ارتوز 1

 

3

-

153

153

59

کارآموزی در عرصه ارتوز 2

 

3

-

153

153

 

60

کارآموزی در عرصه ارتوز 3

3

-

153

153

61

کارآموزی در عرصه پروتز 1

2

-

102

102

62

کارآموزی در عرصه پروتز 2

2

-

102

102

63

کارآموزی در عرصه پروتز 3

2

-

102

102

64

کاراموزی در عرصه ارتوپدی

1

 

51

51

65

کارآموزی در عرصه مهارتهای بالینی ( پس کارورزی)

1

 

51

51

جمع کل واحدها

18

-

918

918
 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: