ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا همزمان

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

06

تشریح اندام بالایی

1

5/0

5/1

17

17

34

-

07

تشریح اندام پایینی

1

5/0

5/1

17

17

34

-

08

تشریح سر، گردن

1

-

1

17

 

17

-

09

تشریح تنه

5/0

5/0

1

9

17

26

-

10

تشریح سطحی

1

5/0

5/1

17

34

51

06-07-08-09

11

تشریح اعصاب

1

-

1

17

 

17

06-07-08-09

12

نورولوژی

2

-

2

34

 

34

11

13

زبان تخصصی 1

1

5/0

5/1

17

17

34

زبان انگلیسی عمومی کد 09

14

زبان تخصصی 2

 

1

1

 

34

34

13

15

فیزیولوژی  عصب و عضله

1

 

1

17

-

17

-

16

اصول توانبخشی

5/.

5/.

1

9

17

26

-

17

تکنیک‌های تشخیصی تصویربرداری

2

 

2

34

 

34

6-7-8-9

18

ارتوپدی

2

-

2

34

-

34

6-7-8-9

19

ارتوپدی در ارتوز و پروتز

1

1

2

17

34

51

18

 

20

روانشناسی 

بیماران و معلولین

2

-

2

34

-

34

-

جمع کل واحدها

17

5

22

290

187

477

-

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: