فرآیند کلی و جامع ارتز و پروتز دربرگیرنده ی سه بخش مجزا است :

ارزیابی: شناسایی مشکلات اساسی ، بیماری ها و معلولیت های فرد است و همچنین تخمین زدن پیش آگهی برای انتظارات در آینده پس از مراحل درمان

درمان: شامل تجویز ارتز یا پروتز لازم و ساخت آن از مناسبترین مواد می باشد. اما قبل از آن لازم است با در نظر گرفتن معیارهای درمانی جایگزین مثل جراحی و تزریقات و گچ گیری شرایط پایه ای و اساسی بیمار را بهبود بخشید. آموزش به بیمار و هر یک از اعضای تیم توانبخشی درباره ی نحوه ی عملکرد وسیله و همچنین نگهداری از آن هم در این مرحله صورت می گیرد.

پیگیری بلند مدت: افزایش حرکت بیمار، توانایی مراقبت بیمار از خود، بازگشت دوباره بیمار به جامعه و همچنین بهبود کیفیت زندگی او از جمله این نتایج هستند.

  علم ارتز و پروتز با اینکه پیشینه ای بالغ بر ۲۵۰۰ سال دارد، اما هنوز در ایران نوپا محسوب می شود. پیشرفت چشمگیر این علم در سالهای اخیر با خلاقیت و نوآوری بوده است. با این وجود فاکتور خلاقیت و نوآوری یکی از اساسی ترین فاکتور ها برای ارتزیست و پروتزیست محسوب می شود.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: