هدف دپارتمان ارتوز و پروتز آموزش فارغ التحصیلان رقابتی است که بتوانند خدمات مناسب ارتوپدی و پروتز را با کیفیت استاندارد ارائه دهند. برای به دست آوردن این رویکرد، ما از آخرین دستاوردهای تحقیقات علمی استفاده می کنیم و سابقه خدمات خود را به روز نگه می داریم. هدف ما بهبود کیفیت زندگی و افزایش استقلال افراد دارای ناتوانی جسمی است. به عنوان مثال، برخی از اهداف مهم عبارتند از:

.شناسایی و بکارگیری ابزار، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت ارتوز و پروتز

شناخت و انتخاب مواد، اجزا و اتصالات مناسب برای دستگاه ها

ارزیابی، معاینه و شناخت اختلال، ضعف و نقص بیمار

تصمیم گیری بالینی کارآمد برای هر مورد و دستیابی به مهارت های حل مسئله

کسب دانش ارتوزها و پروتزهای مختلف برای مشکلات مختلف و شناخت وسایل مناسب برای آنها.

دستیابی به توانایی های مناسب برای طراحی و ساخت ارتوز و پروتز بر اساس اصول پزشکی و مهندسی

همکاری با تیم توانبخشی برای ارائه خدمات بهینه

شناخت و اعمال قوانین ایمنی و همچنین مدیریت بالینی

کسب مهارت برای استفاده از تمرین مبتنی بر شواهد در عمل بالینیعبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: