به طور کلی دانشجویان رشته ارتز و پروتز (اعضای مصنوعی)در مقطع کارشناسی باید ۱۳۰ واحد درسی را بگذرانند:

  • ۲۲ واحد عمومی
  • ۹ واحد فنی مهندسی
  • ۲۷ واحد دروس پزشکی و توانبخشی
  • ۵۴ واحد دروس تخصصی
  • ۲۷ دروس کارآموزی در عرصه

دروس پایه فنی و مهندسی:

رسم فنی، آمار و روش تحقیق، تکنیک قطعه سازی، استاتیک

دروس پایه پزشکی و توانبخشی:

فیزولوژی عمومی، آناتومی اندام ها، آناتومی سر و گردن و تنه، آناتومی ستون فقران و نواحی قدامی شکم، آناتومی اعصاب، آناتومی سطحی، نورولوژی، رادیولوژی، زبان تخصصی، اصول ارتوپدی۱، اصول ارتوپدی۲، اصول توانبخشی و طب فیزیکی، راونشناسی معلولین جسمی

دروس تخصصی ارتز و پروتز:

اخلاق حرفه ای ، مدیریت مراکز ارتوپدی فنی، آمار و روش تحقیق ، کینزیولوژی و بیومکانیک۱-۲-۳، معاینه و ارزیابی عضلانی(MMT)، ارتز های پا، طراحی و ساخت ارتز های پا،ارتز های اندام فوقانی، طراحی و ساخت ارتز های اندام فوقانی، ارتز های اندام تحتانی زیرزانو، طراحی و ساخت ارتز های اندام تحتانی زیر زانو، ارتز های اندام تحتانی بالای زانو، طراحی و ساخت ارتز های اندام تحتانی بالای زانو، ارتز ستون فقرات، طراحی و ساخت ارتز های ستون فقرات۱-۲، پروتز های اندام فوقانی،طراحی و ساخت پروتز های اندام فوقانی، پروتز های اندام پایینی۱-۲، طراحی و ساخت پروتز های زیر زانو، طراحی و ساخت پروتز بالای زانو، پروتز های زیبایی، کارآموزی در عرصه بیماری های ارتوپدی

کارآموزی در عرصه:

کارآموزی در عرصه ارتز های اندام پایینی، اندام فوقانی، ستون فقرات

کار آموزی در عرصه پروتز های اندام پایینی و اندام فوقانی

عبارت خود را درج و جهت جستجو

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

تغییر نوع موس:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

رنگ سوم: