شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
پیوندهای مفید
پایگاه داده های بین المللی
انجمن های علمی ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
فهرست دروس
 

جدول 4: دروس تخصصي اعضاء مصنوعي و وسايل كمكي

رديف

نام درس

واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

28

تكنيك ارتوپدي فني

2

17

34

51

-

29

اخلاق حرفه اي

1

17

-

17

-

30

مديريت مراكز ارتوپدي فني

2

34

-

34

-

31

كنزيولوژي و بيومكانيك 1

2

34

-

34

15

32

كنزيولوژي و بيومكانيك 2

2

34

-

34

16

33

كنزيولوژي و بيومكانيك3

2

34

-

34

18

34

ارتزهاي پا

2

34

-

34

33

35

طراحي و ساخت ارتزهاي پا

2

-

68

68

35

36

ارتزهاي اندام پاييني

3

51

-

51

33

37

طراحي و ساخت ارتزهاي زير زانو

2

-

68

68

37 ـ 38

38

طراحي و ساخت ارتزهاي بالاي زانو

2

-

68

68

38 ـ 39

39

ارتزهاي اندام بالايي

2

34

-

34

34

40

طراحي و ساخت ارتزهاي اندام بالايي

2

34

-

34

41

41

ارتزهاي ستون فقرات

2

34

-

34

35

42

طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات 1

2

-

68

68

42

43

طراحي و ساخت ارتزهاي ستون فقرات 2

1

-

34

34

43

44

پروتزهاي اندام پاييني 1

2

34

-

34

33

45

پروتزهاي اندام پاييني 2

2

34

-

34

46

46

طراحي و ساخت پروتزهاي زير زانو

2

-

68

68

30 ـ 46

47

طراحي و ساخت پروتزهاي بالاي زانو

2

-

68

68

47

48

پروتزهاي اندام بالايي

2

34

-

34

34

49

پروتزهاي زيبايي

2

17

34

51

15-16-18

50

طراحي و ساخت پروتزهاي اندام بالايي

2

-

68

68

50

51

كارآموزي در عرصه بيماريهاي ارتوپدي

3

-

153

153

25-26

جمع كل واحدها

48

476

731

1207

-

 

جدول 5: كارآموزي در عرصه

رديف

نام درس

واحد

ساعت

پيش نياز

نظري

عملي

جمع

52

كارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام پاييني

6

-

306

306

37 ـ 39 ـ 40

53

كارآموزي در عرصه ارتزهاي اندام بالايي

4

-

204

204

42

54

كارآموزي در عرصه ارتزهاي ستون فقرات

4

-

204

204

44 ـ 45

55

كارآموزي در عرصه پروتزهاي پاييني

6

-

306

306

48 ـ 49

56

كارآموزي در عرصه پروتزهاي اندام بالايي

4

-

204

204

51

جمع كل واحدها

24

-

1224

1224

-

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9466
 بازدیدکنندگان آنلاین : 1

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی