شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
صفحه اصلي > هیئت علمی و اعضای گروه > مهندس رضا وهاب كاشاني 
مهندس رضا وهاب كاشاني
 
 
 
 
 
  
نام و نام خانوادگي: رضا وهاب كاشاني
تاريخ تولد: سال 1343
نام پدر: علي اكبر
پست الكترونيك:
فارغ التحصيل كارشناسي در سال 1369 دانشگاه علوم پزشكي ايران
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد در سال 1382دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
 
رئیس انجمن علمی ارتوز و پروتز از سال 1387-1390
رئیس انجمن علمی ارتوز و پروتز از سال 1391تاکنون
 
طرح تحقیقاتی:
تاثیر اسپلینت نئوپرنی بر قدرت گرفتن و فشردن جانبی دست بیماران مبتلا به آرتوز مفصل بازیلار
مرور سیستماتیک تاثیر اسپلینت انگشت شست بر درد و عملکرد دست بیماران مبتلا به آرتروز مفصل کارپومتاکارپ اول
مقایسه تاثیر اسپلینت پیش ساخته با اسپلینت سفارشی ساخت انگشت شست بر درد و عملکرد دست بیماران مبتلا به آرتروز مفصل بازیلار
طراحی و ساخت ارتز پنوماتیک در درمان بیماران استئوآرتریت داخلی زانو
مدلسازی اتز داینامیک در ضایعات عصب رادیال
طراحي و ساخت اسپلينت جديد عنکبوتي دست و مقايسه تاثير آن بر بهبودي عملکرد دست با اسپلينت فلزي معمول
 
ثبت اختراعات:
طراحی و ساخت دستگاه وکیوم جهت ساخت کفی های طبی
ارتز جلوگیری کننده اکواینوس در فیکساتورهای الیزاروف با حلقه U شکل
 دستکش ارتزی برای جراحات عضلانی انگشتان
 
تالیفات:
پروتزهای اندام فوقانی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
معرفی و کاربرد ارتزهای RGO، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بیماریهای ستون فقرات و ارتزهای آن، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
مقالات:
Arazpour M, Ahmadi F, Bani MA, Hutchins SW, Bahramizadeh M, Ghomshe FT, Kashani RV.
Prosthet Orthot Int. 2013 May 9. [Epub ahead of print]
 
Arazpour M, Ahmadi Bani M, Vahab Kashani R, Tabatabai Ghomshe F, Mousavi ME, Hutchins SW.
Prosthet Orthot Int. 2012 Nov 21. [Epub ahead of print]
 
Arazpour M, Bani MA, Maleki M, Ghomshe FT, Kashani RV, Hutchins SW.
Prosthet Orthot Int. 2013 Feb;37(1):50-7. doi: 10.1177/0309364612447094. Epub 2012 Aug 3.
 
Bani MA, Arazpour M, Kashani RV, Mousavi ME, Hutchins SW.
Disabil Rehabil Assist Technol. 2013 May;8(3):232-7. doi: 10.3109/17483107.2012.699992. Epub 2012 Jul 17.
 
Arazpour M, Bani MA, Chitsazan A, Ghomshe FT, Kashani RV, Hutchins SW.
Disabil Rehabil Assist Technol. 2013 May;8(3):261-6. doi: 10.3109/17483107.2012.688239. Epub 2012 May 22.
 
 احمدي بني منيره , عراض پور مختار , وهاب كاشاني رضا , موسوي خطاط سيدمحمد
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  پاييز 1391; 14(3 (پي در پي 43)):60-65.
كليد واژه: کيفيت زندگي، آرتروز، مفصل تراپزيو متاکارپ، اسپلينت
 بقايي رودسري روشنك , موسوي سيدمحمدابراهيم , صلواتي مهيار , ابراهيمي اسماعيل , کيهاني سهراب , وهاب كاشاني رضا , كريملو مسعود
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  تابستان 1390; 13(2 (پي در پي 38)):23-29.
كليد واژه: بريس عملکردي، آستانه تشخيص حرکت، ليگامان صليبي قدامي، زانو
 وهاب كاشاني رضا , موسوي سيدمحمدابراهيم , رهگذر مهدي , مجدالاسلامي بصير
توانبخشي  زمستان 1384; 6(4 (مسلسل 23)):7-13.
كليد واژه: ارزيابي بريس بلند، اندام تحتاني، ارزيابي ارتز
 آزادي نيا فاطمه , كامياب مجتبي , بهتاش حميد , وهاب كاشاني رضا , جواهري رامين
طب جانباز  پاييز 1389; 3(9):1-8.
كليد واژه: سالمندي، هايپرکايفوز، تعادل، ثبات پوسچرال، ارتز ستون فقرات
 آزادي نيا فاطمه , كامياب مجتبي , بهتاش حميد , وهاب كاشاني رضا , ميرزازاده جواهري مسعودرامين
مجله علمي پزشكي جندي شاپور  1391; 11(2 (مسلسل 77)):135-146.
كليد واژه: سالمندي، تعادل، ثبات پاسچرال، هايپرکايفوز، ارتزهاي ستون فقرات
 عراض پور مختار , ابراهيمي اسماعيل , بهرامي زاده محمود , كريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا , مرداني محمدعلي , موسوي سيدمحمدابراهيم
 
توانبخشي  بهار 1388; 10(1 (مسلسل 37)):37-41.
 
كليد واژه: اسپلينت عنکبوتي، اسپلينت دايناميک، آسيب عصب راديال
 
 عراض پور مختار , ابراهيمي تكامجاني اسماعيل , بهرامي زاده محمود , كريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا , مرداني محمدعلي
طب جانباز  بهار 1388; 1(3):0-0.
كليد واژه: اسپلينت عنکبوتي، اسپلينت دايناميک، آسيب عصب راديال
 
 طباطبايي قمشه فرهاد , موسوي سيدمحمدابراهيم , وهاب كاشاني رضا , جعفرپيشه اميرسالار , تهراني نصر علي
توانبخشي  تابستان 1385; 7(2 (مسلسل 25)):12-18.
كليد واژه: 
 
 
 باقري اعظم , رييسي محسن , وهاب كاشاني رضا
 
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان  پاييز 1390; 13(3 (پي در پي 39)):42-47.
 
كليد واژه: سندرم تونل كارپال، اسپيلنت دورسال مچ دست، اسپيلنت کوکاپ مچ دست، سرعت هدايت عصبي
 
 
 
 نخعي معصومه , طهماسبي محمدنقي , كريملو مسعود , وهاب كاشاني رضا
توانبخشي  پاييز و زمستان 1387; 9(3-4 (مسلسل 36-35)):8-15.
كليد واژه: پلانتارفاشياتيس، پد پاشنه سيليكوني، حمايت کننده قوس طولي پا، اسپلينت شبانه
 
مراجع 0      استنادها 0
 
 
 
 
 
 عيوضي ملوك , موسوي سيدمحمدابراهيم , شهرياري حيدر , رهگذر مهدي , وهاب كاشاني رضا
توانبخشي  تابستان 1388; 10(2 (مسلسل 38)):62-67.
كليد واژه: هالوکس والگوس، ارتز بي حرکت کننده، اسپلينت، مفصل کف پايي- انگشتي
 
 
 
 
 
 
 
 علوي بي بي سارا , وهاب كاشاني رضا , كريملو مسعود , سعيدي حسن , بهرامي زاده محمود
طب جانباز  پاييز 1388; 2(5):14-19.
كليد واژه: قطع عضو زير زانو، پروتز زير زانو، پنجه SACH، پنجه تک محوره، تعادل
 
مراجع 0      استنادها 0
 
 فلاحيان نادر , طباطبايي قمشه فرهاد , رهگذر مهدي , وهاب كاشاني رضا , بهرامي زاده محمود
طب جانباز  پاييز 1387; 1(1):0-0.
كليد واژه: مدت زمان استفاده از ارتز
استاد راهنمای پایان نامه :
مقایسه فشار کف پایی در بریس زیر زانوی عملکردی و بریس تحمل کننده وزن از تاندون پاتلا در وضعیت ایستادن در دانشجویان سالم دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی تاثیر ارتز وزنه دار کایفوز بر روی خطر سقوط در زنان مبتلا به پوکی استخوان اولیه
طراحی و ساخت پروتز سیلیکونی گوش با تعلیق پوشاننده
بررسی تاثیر کفش با راکر پاشنه بر میزان محدودیت حرکتی مفاصل پا و مچ در دانشجویان دختر با الگوی راه رفتن طبیعی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بررسی تاثیر UCBLبا 5 درجه گوه داخلی پاشنه بر شاخص های پاسچر پا و وضعیت عملکرد راه رفتن در کودکان دبستانی مبتلا به صافی کف پا
مقایسه تاثیر اسپلینت پالمار و دورسال مچ دست بر هدایت عصب مدین در بیماران مبتلا به سندروم تونل کارپال خفیف و متوسط
بررسی متغیر های موثر بر عملکرد بریس تحمل کننده وزن از تاندون پاتلا
 مقایسه تاثیر دو نوع پنجه SACHو تک محوره بر مولفه هایتعادلی راه رفتن در مدد جویان مبتلاا به قطع عضو زیر زانوی یک طرفه
بررسی مقایسه ای ایستا و حس عمقی در دو اندام بیماران مبتلا به پارگی کامل لیگامان صلیبی قدامی قبل و بعد از جراحی ترمیمی با استفاده از بریس عملکردی زانو ایرانی
ارزیاابی روایی و پایایی دستگاه بریس تایمر ساخت ایران بر روی ارتز CASH
بررسی مقایسه های کوتاه مدت کرست لومبوساکرال بر پارامترهای فضایی و زمانی راه رفتن در سرعت های مختلف راه رفتن در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و افراد سالم
 
داوری پایان نامه:
مقایسه تاثیر اسپلینت پیش ساخته با اسپلینت سفارشی ساخت انگشت شست بر درد و عملکرد دست بیماران مبتلا به آرتروز مفصل بازیلار
 تاثیر کفی با گوه خارجی با و بدون ساب تالار استرپ بر حرکت جانبی تنه در استئوآرتریت زانو
مقایسه تاثیر کوتاه مدت پوشیدن ارتزهای اسپاینومد و پاسچر ترینینگ ساپورت بر خطر زمین خوردن سالمندان مبتلا به هایپر کایفوز ستون فقرات
مقایسه توزیع فشار در سه نوع ارتز پیش ساخته، ساخته شده از قالب بیمار و ساخته شده از قالب الگو
مقایسه تاثیر Solid ankle foot orthosis اصلاح شده برای استفاده با و بدن کفش و Solid ankle foot orthosis متداول بر تعادل پویا در افراد سالم
تاثیر کفی بالا برنده بر تعادل پویا در بیماران مبتلا به همی پارزی ناشی از سکته مغزی
بررسی تاثیر بریس های پیشگیری کننده زانو بر عملکرد در افراد ورزشکار
بررسی تاثیر کفی طبی بر میزان مصرف انرژی افراد دونده دارای صافی کف پا
بررسی مقایسه ای تاثیر دو نوع ارتز مچ پا بر زمان تاخیر شروع فعالیت الکتریکی عضله پرونئوس لانگوس در پاسخ به اغتشاش ناگهانی اینورزن در ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا.
بررسی تاثیر استفاده از بریس میلواکی بر شاخص های تعادل ایستا و پویای نوجوانان مبتلا هایپر کایفوز
مقایسه تاثیر دو نوع ارتز پالمبو نئوپرنی بر شدت درد و سطح فعالیت های فیزیکی روزمره بیماران سندروم درد مفصل پتلوفمورال
مقایسه تاثیر اسپلینت کوتاه و اسپلینت نگه دارنده مفاصل IP انگشتان سوم و چهارم در اکستنشن در بیماران مبتلا به سندروم تونل کارپال خفیف تا متوسط
بررسی مقایسه ای عضلات همسترینگ و رکتوس فموریس در بیماران مبتلا به درد قدامی زانو و افراد سالم
مقایسه دو نوع کفی لبه خارجی پاشنه و لبه خارجی سراسری بر خرده مقیاسهای منتج از پرسشنامه پیامدهای سلامت و استئوآرتریت زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریت سمت داخلی زانو
بررسی روایی و پایایی بریس تایمر ایرانیبه منظور ثبت مدت زمان واقعی استفاده از ارتوز میلواکی در حین انجام فعالیت های روزمره زندگی
مطالعه خطاهای انسانی در یکی از اتاقهای کنترل پتروشیمی توسط تکنیک CREAM با رویکرد ارگونومی شناسی
بررسی میزان تاثیر یک نوع کفی جدید بر نیروی عکس العمل زمین و جابجایی مرکز فشار در افراد مبتلا به صافی کف پا و مقایسه با کفی متداول
مقایسه تاثیر ارتوز اسپاینومد و پاسچر ترینینگ ساپورت بر تعادل سالمندان مبتلا به هایپر کایفوز ستون فقرات
مقایسه تاثیر زاویه لبه خارجی بر درد و فعالیت های فیزیکی روزمره افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو
 
 داوری کتاب، پروپزال :
داوری کتاب "درمان ارتزی در کودکان"
بررسی تاثیر مشاوره کاردرمانی بر عوارض ناشی از بی حرکتی بعد از ثابت سازی با پین در شکستگی کالیس
ارزیابی تاثیر دو نوع تمرین " اکستانسیون انتهایی زانو در زنجیره باز و بسته بر تاخیر زمانی وارد عمل شدن عضلات واستوس خارجی و واستوس مایل داخلی در بیماران مبتلا به سندروم درد پاتلو فمورال
بررسی تاثیر اسپلینت داینامیک بر میزان اسپاستیستی، قدرت و عملکرد دست بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجه کننده به مراکز توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بررسی اثر مانورهای گود کردن و سفت کردن شکمی بر الگوی حرکتی عضلات ناحیه کمری لگنی در افراد مبتلا به کمر درد مزمن در حین اکستانسیون هیپ در وضعیت دمر
ارزیابی ارگونومیک علل کمردرد های شغلی با استفاده از مدل دیجیتالی انسان و ارائه راه کارهای کاهش و کنترل آن در یکی از صنایع خودروسازی
بررسی تاثیر استفاده از روش تانسیون اکتیو زود هنگام بر کارکرد دامنه حرکتی بیماران دچار آسیب نواحی 5و6 تاندون اکستانسوری دست
تعیین اندازه ابعاد شیار کفش بر مبنای اصول ارگونومی و فاکتورهای افزایش پایداری انسان در حین راه رفتن بر سطوح لغزنده
بررسی و ارائه تحلیل اصلاح شرایط کاری با رویکرد ارگونومی کلان در یک شرکت تولیدی از صنایع نیروگاهی ایران در سال 1389
مقایسه کاربرد پذیری دو نوع نرم افزار اتوماسیون اداری با رویکرد ارگونومیک
بررسی تاثیر استفاده از تکنیک درمانی  Cross Education بر روی قدرت گرفتن و مهارت حرکتی دست مبتلای کودکان همی پلژی اسپاستیک
ارزیابی ارگونومیک طراحی داخل خودروی شوکا و ارائه پیشنهادات جهت بهینه سازی
بررسی تاثیر ثباتی تحت نظر و عملکردی ستون فقرات روی بیماران مرد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی
 
امور اجرایی:
استاد نمونه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1389
معاون گروه ارتوز و پروتز
گذراندن دوره آموزشی Fabrication a carbon fiber KAFOدر شرکت توبوک ، آلمان، 22-26 نوامبر 2010
شرکت در کارگاه Material characteristics of hand splinting شرکت ارفیت
شرکت در کنگره بین المللی ارتوز و پروتز ،21-24 می 2008
شرکت در سیزدهمین کنگره بین المللی رشته ارتوز و پروتز –آلمان – لایبزیک-2010
شرکت درکنگره سالیانه جراحی و توانبخشی دست- ایران –تهران-1388
شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم اندازه گیری فشار کف پا
عضو کمیته علمی اولین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی، 8و9 آذر ماه 1388
عضو کمیته برنامه ریزی رشته ارتوپدی فنی به مدت دو سال از سال 1388
عضو کمیته پژوهشی گروه ارتوز و پروتز
عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی از سال 1389
عضو هیئت رئیسه نهمین کنگره ارتوز و پروتز ایران – ایران –تهران-1389
عضو کمیته علمی هشتمین کنگره ارتز و پروتز ایران
طراحی و ساخت دستگاه وکیوم جهت ساخت کفی های طبی
 
سخنرانی در کنگره:
" نقش ارتزهای پیشبرنده متقابل در توانبخشی بیماران آسیب نخاعی، اولین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی، 8و9 آذر ماه 1388
سخنرانی در اولین سمینار کنترل غیر جراحی انحراف های ستون فقرات، 28 بهمن ماه 1389
رویکردهای جدید در اصلاح و کنترل اسکولیوز به کمک ارتزهای نرم و نیمه سخت، هشتمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات 5و6 دی ماه 1386
ارزیابی ارتزهای بلند اندام تحتانی به لحاظ اصول بیومکانیکی بالینی و فنی، هشتمین کنگره ارتوز و پروتز، 25-27 آبان ماه 1387
مقایسه تاثیر اسپلینت POIO و گچ گیری بر راستای مفصل متاتارسوفالانژیال در بیماران هالوس ولگوس پس از عمل جراحی در بیمارستان میلاد تهران ،هشتمین کنگره ارتوز و پروتز، 25-27 آبان ماه 1387
استفاده از ارتز CASH برای بررسی روایی و پایایی بریس تایمر، هشتمین کنگره ارتوز و پروتز، 25-27 آبان ماه 1387
طراحی و ساخت پروتز سیلیکونی گوش با تعلیق پوشاننده، هشتمین کنگره ارتوز و پروتز، 25-27 آبان ماه 1387
طراحی و ساخت نوع جدید اسپلینت عنکبوتی، هشتمین کنگره ارتوز و پروتز، 25-27 آبان ماه 1387
طراحی و ساخت دستگاه وکیوترم و ساخت کفی طبی، هشتمین کنگره ارتوز و پروتز، 25-27 آبان ماه 1387
ارتز جلوگیری کننده اکواینوس در فیکساتورهای الیزاروف با حلقه U شکل، هشتمین کنگره ارتوز و پروتز، 25-27 آبان ماه 1387
استفاده از ارتز و سیستم تحریک الکتریکی عضلات در توانایی راه رفتن بیماران آسیب نخاعی، کنفرانس علمی سیر تحولات و فن آوری توانبخشی،11و12 آذرماه 1385
مدلسازی اتز داینامیک در ضایعات عصب رادیال ،کنفرانس علمی سیر تحولات و فن آوری توانبخشی،11و12 آذرماه 1385
 بررسی میزان فشار پدهای میلواکی در وضعیت های مختلف در کایفوز، کنفرانس علمی سیر تحولات و فن آوری توانبخشی،11و12 آذرماه 1385