سه شنبه ٠٨ اسفند ١٤٠٢
صفحه اصلي > معرفی و تاریخچه > رسالت 
رسالت
 

 

رسالت (ماموريت):

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص بهره مندی از دستاوردهای جدید علمی- تحقیقاتی در زمینه ارتوز و پروتز و استفاده از آن در امر توانبخشی معلولین می باشد. دانش آموختگان رشته ارتوز و پروتز با کسب مهارت لازم ، سبب افزایش دانش عمومی، محور قرارگرفتن نیازمندان ، بالابردن رفاه اجتماعی و کاهش تاثیر معلولیت ها و بیماری ها در افراد وجامعه شوند. در این راستا

همکاری مداوم و مستمر در راه خدمات رسانی با سایر رشته های پزشکی و مهندسی نیز بایستی در نظر گرفته شود