شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
صفحه اصلي > هیئت علمی و اعضای گروه 
هیئت علمی و اعضای گروه
 

اعضای هیئت علمی گروه


دكتر سيد محمد ابراهيم موسوي:  مدير گروه

رشته تحصیلی: جراحی استخوان و مفاصل

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیک:mo.mosavi@uswr.ac.ir

تلفن: 22180010 - 021

آدرس: تهران - اوين - بلوار دانشجو - خيابان كودكيار - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -گروه آموزشی ارتز- پروتزدکتر مختار عراض پور: قائم مقام مدیر گروه

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ارتز-پروتز

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:mo.arazpour@uswr.ac.ir ، m.arazpour@gmail.com

تلفن: 22180010 - 021

ادرس:
تهران - اوين - بلوار دانشجو - خيابان كودكيار - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -گروه آموزشی ارتز- پروتز

 

 


 

رضا وهاب كاشاني:

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد ارتز- پروتز

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیک:

تلفن:22180010 - 021

ادرس: تهران - اوين - بلوار دانشجو - خيابان كودكيار - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -گروه آموزشی ارتز- پروتز

 


دكتر غلامرضا امينيان:

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ارتز-پروتز

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:gho.aminian@uswr.ac.ir ،gholamrezaaminian@yahoo.com

تلفن: 22180010 - 021

ادرس:

تهران - اوين - بلوار دانشجو - خيابان كودكيار - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -گروه آموزشی ارتز- پروتز

 


دکتر محمود بهرامي زاده 

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ارتز-پروتز

پست الکترونیک:ma.bahramizadeh@uswr.ac.ir ،mbzoandp@gmail.com

تلفن: 22180010 - 021

ادرس: تهران - اوين - بلوار دانشجو - خيابان كودكيار - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -گروه آموزشی ارتز- پروتز

 


دکتر محمد علي مرداني 

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ارتز-پروتز

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:natelnoory@yahoo.com

تلفن: 22180010 - 021

ادرس:
تهران - اوين - بلوار دانشجو - خيابان كودكيار - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -گروه آموزشی ارتز- پروتز

 


دكتر محمد رضا صفري

رشته تحصیلی:دکتری تخصصی ارتز-پروتز

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:mo.safarikalayeh@uswr.ac.ir

تلفن: 22180010 - 021
ادرس:
تهران - اوين - بلوار دانشجو - خيابان كودكيار - دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي -گروه آموزشی ارتز- پروتز

 


دکتر منیره احمدی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ارتز-پروتز

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: m.ahmadi002@gmail.com

تلفن:22180010 021-

ادرس:

اوین-بلوار دانشجو- خیابان کودکیار-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- گروه اموزشی ارتز-پروتز

 


 

 

کارشناسان و اعضای گروه

 روشنك بقايي : كارشناس آموزشي

 فرهود سعيد ارشادي:  عضو گروه

 سيد احمد خادم : عضو گروه