شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
صفحه اصلي > هیئت علمی و اعضای گروه > دکتر منیره احمدی 
دکتر منیره احمدی
 

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

    فایل رزومه هیئت علمی

 

مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی: منیره احمدی بنی

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکتری- ارتز و پروتز

گروه آموزشی: ارتز و پروتز

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار:

پست الکترونیک : m.ahmadi_bani@yshoo.com

سایت اختصاصی:

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

 

پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=aJvyv7IAAAAJ&hl=en

orcid.org/0000-0001-7322-0774    

 

تاریخ بروزرسانی:1/9/84

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

88

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان

ارتز و پروتز

90

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

تهران

ارتز و پروتز

94

دكتري

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

تهران

ارتز و پروتز

زمینه های تخصصی

ارتوزهای اندام تحتانی

ارتوزهای هوشمند و نیمه هوشمند

ارتوزهای اندام فوقانی

 

سوابق آموزشی

-                  ( تدریس در دانشگاههای: علوم بهزیستی و توانبخشی) :

 

 

تدريس واحدهاي :

- اصول ارتوپدی ( مقطع کارشناسی ارشد)

- اصول ارتوپدی ( مقطع کارشناسی)

- زبان تخصصی (مقطع کارشناسی)

- کینزیولوژی (مقطع کارشناسی)

 

فعالیتهای پژوهشی

-                  بهینه سازی پروتز گوش با سیلیکون RTV (سال 1389) همکار طرح

-                  تاثیر اسپلینت نئوپرنی بر قدرت گرفتن و فشردن جانبی دست بیماران مبتلا به آرتروز مفصل بازیلار (سال 1389) همکار طرح

-                  مرور سیستماتیک تاثیر اسپلینت انگشت شست بر درد و عملکرد دست بیماران مبتلا به آرتروز مفصل کارپومتاکار اول (سال 1389) همکار طرح

-                  مقایسه تاثیر کفی طبی با زانوبند کاهنده نیروی واروس بر درمان استئوآرتریت (سال 1390) همکار طرح

-                  بررسی تاثیر دو نوع UCBL پیش ساخته و سفارشی بر روی فشار کف پایی در بیماران با صافی انعطاف پذیر و پروناسیون کف پا (سال 1390) همکار طرح

-                  مدل سازی ارتوز ایزوسنتریک موتوری (1390) همکار طرح

-                  مقایسه تاثیر ارتوز ایزوسنتریک مکانیکی و قدرتی بر پارامترهای راه رفتن در  یک بیمار آسیب نخاعی: مطالعه موردی

-                   

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

مسئول تحصيلات تكميلي گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 1394

عضو شورای پژوهشی گروه

عضو شورای اموزشی گروه

دبیر اجرایی سمینار ارتوزهای فوقانی

 

-   شركت در كارگاه به عنوان دانش پژوه:

-   كارگاه آموزشي جستجوی پیشرفته

-   كارگاه آموزشي روش تحقیق

-   آشنایی با کتابخانه دیجیتال

-   كارگاه طرح درس

-   كارگاه مقاله نويسي

-   Orthopedic shoe technique and diabetic shoe fitting

عضو كميته اجرایی  عضو کمیته اجرایی نهمین کنگره ارتوز و پروتز

 

 

 

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

انتشارات

1-  انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

 

1-     Evaluation of gait symmetry in poliomyelitis subjects: Comparison of a conventional knee-ankle-foot orthosis and a new powered knee-ankle-foot orthosis.

Arazpour M, Ahmadi F, Bahramizadeh M, Samadian M, Mousavi ME, Bani MA, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2015 Aug 12.

 

2-     The effect of trunk extension on physiological cost index in spinal cord injury patients when using the advanced reciprocating gait orthosis: A pilot study.

Arazpour M, Samadian M, Bahramizadeh M, Ahmadi Bani M, Gharib M, Hosseini SA, Hutchins SW, Mardani MA. Prosthet Orthot Int. 2015 Jul 24.

 

3-     Comparison of gait between healthy participants and persons with spinal cord injury when using the advanced reciprocating gait orthosis.

Arazpour M, Joghtaei M, Bahramizadeh M, Ahmadi Bani M, Hutchins SW, Curran S, Mousavi ME, Sharifi G, Mardani MA.

Prosthet Orthot Int. 2015 Jul 20.

 

4-     Comparison of the efficacy of a neutral wrist splint and a wrist splint incorporating a lumbrical unit for the treatment of patients with carpal tunnel syndrome.

Golriz B, Ahmadi Bani M, Arazpour M, Bahramizadeh M, Curran S, Madani SP, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2015 Jul 20.

 

5-     The physiological cost index of walking with a powered knee-ankle-foot orthosis in subjects with poliomyelitis: A pilot study.

Arazpour M, Ahmadi Bani M, Samadian M, Mousavi ME, Hutchins SW, Bahramizadeh M, Curran S, Mardani MA.

Prosthet Orthot Int. 2015 Jul 20.

 

6-     The influence of orthotic gait training with an isocentric reciprocating gait orthosis on the walking ability of paraplegic patients: a pilot study.

Samadian M, Arazpour M, Ahmadi Bani M, Pouyan A, Bahramizadeh M, Hutchins SW.

Spinal Cord. 2015 Oct;53(10):754-7.

 

7-     The influence of a powered knee-ankle-foot orthosis on walking in poliomyelitis subjects: A pilot study.

Arazpour M, Moradi A, Samadian M, Bahramizadeh M, Joghtaei M, Ahmadi Bani M, Hutchins SW, Mardani MA.

Prosthet Orthot Int. 2015 Jul 16

 

8-     The influence of new reciprocating link medial linkage orthosis on walking and independence in a spinal cord injury patient.

Ahmadi Bani M, Arazpour M, Farahmand F, Azmand A, Hutchins SW, Vahab Kashani R, Mousavi ME.

Spinal Cord. 2015 Mar;53

 

9-     The efficiency of orthotic interventions on energy consumption in paraplegic patients: a literature review.

Arazpour M, Samadian M, Bahramizadeh M, Joghtaei M, Maleki M, Ahmadi Bani M, Hutchins SW.

Spinal Cord. 2015 Jan 20.

 

10-  Design and analysis of a new medial reciprocal linkage using a lower limb paralysis simulator.

Ahmadi Bani M, Arazpour M, Farahmand F, Sefati S, Baniasad M, Hutchins SW, Vahab Kashani R, Mousavi ME.

Spinal Cord. 2015 May;53(5):380-6.

 

11-  The influence of trunk extension in using advanced reciprocating gait orthosis on walking in spinal cord injury patients: A pilot study.

Arazpour M, Gharib M, Hutchins SW, Bani MA, Curran S, Mousavi ME, Saberi H.

Prosthet Orthot Int. 2015 Aug;39(4):286-92.

 

12-  Influence of orthotic gait training with powered hip orthosis on walking in paraplegic patients.

Arazpour M, Bani MA, Hutchins SW, Curran S, Javanshir MA, Mousavi ME.

Disabil Rehabil Assist Technol. 2014 May;9(3):226-30.

 

13-  The efficacy of powered orthoses on walking in persons with paraplegia.

Arazpour M, Hutchins SW, Ahmadi Bani M.

Prosthet Orthot Int. 2015 Apr;39(2):90-9.

 

14-  The influence of a bespoke unloader knee brace on gait in medial compartment osteoarthritis: a pilot study.

Arazpour M, Hutchins SW, Bani MA, Curran S, Aksenov A.

Prosthet Orthot Int. 2014 Oct;38(5):379-86.

 

15-  The efficiency of mechanical orthoses in affecting parameters associated with daily living in spinal cord injury patients: a literature review.

Ahmadi Bani M, Arazpour M, Farahmand F, Mousavi ME, Hutchins SW.

Disabil Rehabil Assist Technol. 2015 May;10(3):183-90.

.

16-  Comparison of gait between healthy participants and persons with spinal cord injury when using a powered gait orthosis-a pilot study.

Arazpour M, Mehrpour SR, Bani MA, Hutchins SW, Bahramizadeh M, Rahgozar M.

Spinal Cord. 2014 Jan;52(1):44-8.

 

17-  The influence of a rocker sole adaptation on gait parameters in spinal cord injury patients ambulating with the advanced reciprocating gait orthosis - a pilot study.

Arazpour M, Hutchins SW, Ahmadi Bani M, Curran S, Bahramizadeh M, Saberi H, Mardani MA.

Disabil Rehabil Assist Technol. 2015 Jan;10(1):89-92.

 

18-  The influence of ankle joint mobility when using an orthosis on stability in patients with spinal cord injury: a pilot study.

Arazpour M, Bani MA, Hutchins SW, Curran S, Javanshir MA.

Spinal Cord. 2013 Oct;51(10):750-4.

 

19-  The Araz medial linkage orthosis: a new orthosis for walking in patients with spinal cord injury: a single patient study.

Arazpour M, Bani MA, Hutchins SW, Sayyadfar M.

Prosthet Orthot Int. 2014 Apr;38(2):155-9.

 

20-  A custom-made neoprene thumb carpometacarpal orthosis with thermoplastic stabilization: an orthosis that promotes function and improvement in patients with the first carpometacarpal joint osteoarthritis.

Bani MA, Arazpour M, Hutchins SW, Layeghi F, Bahramizadeh M, Mardani MA.

Prosthet Orthot Int. 2014 Feb;38(1):79-82

 

21-  Gait evaluation of new powered knee-ankle-foot orthosis in able-bodied persons: a pilot study.

Arazpour M, Ahmadi F, Bani MA, Hutchins SW, Bahramizadeh M, Ghomshe FT, Kashani RV.

Prosthet Orthot Int. 2014 Feb;38(1):39-45.

 

22-  Design and construction of custom-made neoprene thumb carpo-metacarpal orthosis with thermoplastic stabilization for first carpo-metacarpal joint osteoarthritis.

Bani MA, Arazpour M, Curran S.

J Hand Ther. 2013 Jul-Sep;26(3):279-8123-  Frontal plane corrective ability of a new unloader orthosis for medial compartment of the knee.

Arazpour M, Ahmadi Bani M, Hutchins SW, Jones RK, Habibi Babadi M.

Prosthet Orthot Int. 2013 Dec;37(6):481-8

 

24-  The effect of patellofemoral bracing on walking in individuals with patellofemoral pain syndrome.

Arazpour M, Notarki TT, Salimi A, Bani MA, Nabavi H, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2013 Dec;37(6):465-70.

 

25-  The effect of a knee ankle foot orthosis incorporating an active knee mechanism on gait of a person with poliomyelitis.

Arazpour M, Chitsazan A, Bani MA, Rouhi G, Ghomshe FT, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2013 Oct;37(5):411-4

26-  The physiological cost index of walking with mechanical and powered gait orthosis in patients with spinal cord injury.

Arazpour M, Bani MA, Hutchins SW, Jones RK.

Spinal Cord. 2013 May;51(5):356-9.

.

27-  Design and fabrication of a finger prosthesis based on a new method of suspension.

Arazpour M, Mardani MA, Ahmadi Bani M, Zarezadeh F, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2013 Aug;37(4):332-5

 

28-  Effect of powered gait orthosis on walking in individuals with paraplegia.

Arazpour M, Ahmadi Bani M, Kashani RV, Tabatabai Ghomshe F, Mousavi ME, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2013 Aug;37(4):261-7.

 

29-  Gait evaluation of the advanced reciprocating gait orthosis with solid versus dorsi flexion assist ankle foot orthoses in paraplegic patients.

Bani MA, Arazpour M, Ghomshe FT, Mousavi ME, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2013 Apr;37(2):161-7.

 

30-  The effect of custom-made splints in patients with the first carpometacarpal joint osteoarthritis.

Bani MA, Arazpour M, Kashani RV, Mousavi ME, Maleki M, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2013 Apr;37(2):139-44.

 

31-  Comparison of the efficacy of laterally wedged insoles and bespoke unloader knee orthoses in treating medial compartment knee osteoarthritis.

Arazpour M, Bani MA, Maleki M, Ghomshe FT, Kashani RV, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2013 Feb;37(1):50-7.

 

32-  Comparison of custom-made and prefabricated neoprene splinting in patients with the first carpometacarpal joint osteoarthritis.

Bani MA, Arazpour M, Kashani RV, Mousavi ME, Hutchins SW.

Disabil Rehabil Assist Technol. 2013 May;8(3):232-7

 

33-  Comparison of the effects of solid versus hinged ankle foot orthoses on select temporal gait parameters in patients with incomplete spinal cord injury during treadmill walking.

Arazpour M, Tajik HR, Aminian G, Bani MA, Ghomshe FT, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2013 Feb;37(1):70-5.

 

34-  The effect of an isocentric reciprocating gait orthosis incorporating an active knee mechanism on the gait of a spinal cord injury patient: a single case study.

Arazpour M, Bani MA, Chitsazan A, Ghomshe FT, Kashani RV, Hutchins SW.

Disabil Rehabil Assist Technol. 2013 May;8(3):261-6.

 

35-  Reciprocal gait orthoses and powered gait orthoses for walking by spinal cord injury patients.

Arazpour M, Bani MA, Hutchins SW.

Prosthet Orthot Int. 2013 Feb;37(1):14-21

 

36-  Evaluation of a novel powered gait orthosis for walking by a spinal cord injury patient.

Arazpour M, Chitsazan A, Hutchins SW, Mousavi ME, Takamjani EE, Ghomshe FT, Aminian G, Rahgozar M, Bani MA.

Prosthet Orthot Int. 2012 Jun;36(2):239-46.

 

37-  Evaluation of a novel powered hip orthosis for walking by a spinal cord injury patient: a single case study.

Arazpour M, Chitsazan A, Hutchins SW, Ghomshe FT, Mousavi ME, Takamjani EE, Aminian G, Rahgozar M, Bani MA.

Prosthet Orthot Int. 2012 Mar;36(1):105-12

 

38-  Design and simulation of a new powered gait orthosis for paraplegic patients.

Arazpour M, Chitsazan A, Hutchins SW, Ghomshe FT, Mousavi ME, Takamjani EE, Aminian G, Rahgozar M, Bani MA.

Prosthet Orthot Int. 2012 Mar;36(1):125-30.

 

§        تاثیر ارتز دینامیکی نئوپرنی بر عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دی پلژیک

 , مختار عراضپور؛  محمود بهرامي زاده؛ محمد علي مرداني  ، منیره احمدی بنی ، مسعود غریب

§        مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين  بهار 1391

§         اثر ارتوز ديناميکی نئوپرنی بر بهبود توانايی راه رفتن کودکان مبتلا به فلج مغزی

 , مختار عراضپور؛  محمود بهرامي زاده؛ محمد علي مرداني  ، منیره احمدی بنی ، مسعود غریب ، نفیسه رستمی

§        مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي گرگان   زمستان 1391

 

2- چاپ کتاب

 

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

 

87

"پروتزهای اندام فوقانی "

 

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  

تالیف

 

 

درمانهای توانبخشی در بیماریهای ارتوپدی اندام فوقانی

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  

تالیف

 

 

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

 

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

 

Ahmadi Bani Monireh, Arazpour Mokhtar, Farahmand Farzam, Sefati Shahryar, Bani Asad Mina, Hutchins Stephen W, Vahab Kashani Reza, Mousavi Mohammad-Ebrahim

analysis of new medial reciprocal linkage using lower limb paralysis simulator, ISPO World Congress 2015

 

 

Arazpour Mokhtar, Ahmadi Bani Monireh, Hutchins Stephen W, Curran Sarah, Javanshir Mohammad-Ali, Mousavi Mohammad-Ebrahim

Influence of orthotic gait training with powered hip orthosis on walking in paraplegic patients, ISPO World Congress 2015

 

 

تاثیر وزن کوله پشتی بر پوسچر ستون فقرات کودکان دبستانی، دوازدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقراتو 7 و 8 دی 1390

طراحی و شبیه سازی ارتوز قدرتی جهت راه رفتن بیماران پاراپلژیکو اولین کنفرانس ربات های متحرک ایران، تهران، 19 و 20 آذر 1390

تاثیر کفش بیومکانیکی APOS بر کاهش درد و بهبود عملکرد بیماران دچار استئوآرتریت داخلی زانو، یازدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، 23-25 آذر 1390

 

 

 

 

                             

 

 

جوایز و تشویق ها

 

 

 

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی