• بزرگترین طرح ملی پیرامون آسیب های اجتماعی، توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی به شورای اجتماعی کشور ارائه شد
  • اولین استارتاپ تریگر تخصصی توانبخشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود
  • برنامه
  • سرپرست جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منصوب شد
  • مجله
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی
پیوندها